สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

กันยายน 2563 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

 

2

แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา

กันยายน 2563

ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

 

 3   
 4    
5