สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

 

เรื่อง รายละเอียด 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)  

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 256 )

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู็ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563)

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563)

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคา ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562)

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

คลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

คลิกที่นี่