สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

kbj2.jpg

19 มกราคม 2564

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ (คบจ.) จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานยาสูบแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    

mr7.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 17 มกราคม  2564 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

ee2.jpg

วันนี้ วันที่ 7 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
 

 

tt1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมออกตรวจด่านหลักของคณะทำงานตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ให้กำลังใจเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

จุดที่ 1  จุดตรวจหน้า อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่

จุดที่ 2  จุดตรวจนางฟ้า อ.สอง

จุดที่ 3  จุดตรวจหน้า สภ.สะเอียบ  อ.สอง

จุดที่ 4  จุดตรวจแม่กระทิง อ.ร้องกวาง

จุดที่ 5 จุดตรวจชัยยะ แยกร้องเข็ม อ.ร้องกวาง

jk6.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และมอบสุราชุมชนแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

s14121.jpg

18 ธันวาคม 2563

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดแพร่ คบจ. ครั้งที่ 12/2563 และร่วมงาน กาดวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ณ บริเวณวังปลาโป่งศรี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

jj3.jpg

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

ji03 (2).jpg

วันนี้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ 

so5.jpg

21 พ.ย 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

sp2.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 2563

วันที่ 17 พ.ย 2563 นายสมชาย  เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 ณ ตลาดวังปลาโป่งศรี อำเภอบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

i44.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


วันเวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

ph1.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

นายสมชายเปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ถวายผ้ากฐิน ณ วัดปางไฮ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

s03.jpg

จัดอบรมผุ้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทำสุราชุมชน ก่อนต่อใบอนุญาต

จัดอบรมผุ้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทำสุราชุมชน ก่อนต่อใบอนุญาต

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มีผผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาวัดดอนไชย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 95 คน

py3.jpg

พิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ 

p02.jpg

26 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ ร่วมกับสำนักงานยาสาสูบจังหวัดแพร่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกยาสูบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ สถานีใบยาร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

s211021.jpg

21 ตุลาคม 2563

 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนี 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

พิธีวางพานพุ่ม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศGMS อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

cc3.jpg

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

เวลา 17.30น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

s03.2.jpg

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมชาย  เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          ในการนี้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยดำเนินการตามมาตรการ Social distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

 

25.1.jpg

นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 7 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์

ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่”ผู้พิทักสิทธิ์ “เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 

นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 7 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น และอำเภอร้องกวาง จำนวนผู้ขอทบทวนสิทธิ 536 ราย

30043.jpg

นางมณีรัตน์  เอื้ออรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบสิ่งของบริจาค

30 เมษายน 2563 นางมณีรัตน์  เอื้ออรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนของสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบสิ่งของบริจาค ถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม"โครงการ ใจสู้ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน" ของจังหวัดแพร่