สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

180111.jpg

18 มกราคม 2566 กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

- 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถึ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

- 08.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดใหม่วงศ์วรรณ หมู่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

รัฐพิธี1.jpg

17 มกราคม 2566 กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

- เวลา 10.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ วัดดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ตักบาตร1.jpg

ทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สนามหลวง(สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ทำฝายชะลอน้ำ1.jpg

กิจกรรมโครงการทำฝายชะลอน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

เมื่อวันนี้ 8 มค. 2566 เวลา 13.30 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการทำฝายชะลอน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ ในเดือน ม.ค. 66 ณ.เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา (หลังพระธาตุช่อแฮ)

โรงทาน1.jpg

ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันเด็ก1.jpg

สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

-วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ - วันที่ 12 มกราคม 2566 นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรา สุขทรัพย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ร่วมมอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

เจริญพระพุทธมนต์1.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 จังหวัดแพร่ ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ทำบุญตักบาตร1.jpg

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 07.45 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

จังหวัดเคลื่อนที่1.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองแพร่ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา แสงสร้อย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ณ องค์การบริหารตำบลท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 การแสดงตัวอย่างสินค้าสุราและยาสูบ การดูแสตมป์ที่ชำระภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง และแสตมป์บุหรี่ปลอม แนะนำเกี่ยวกับการต่อและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ และประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นศูนย์บาท ในปี พ.ศ. 2566

ตักบาตรปีใหม่1.jpg

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ประชุมปราบ1.jpg

ประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ และร่วมกับคณะทำงานตรวจเยี่ยมนย์ปฏิบัติการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะที่ ๑ ออกตรวจเยี่ยม แนะนำ สนับสนุน ช่วยเหลือศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน จำนวน ๗ จุดตรวจหลัก

จิต1.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

สภากาแฟ1.jpg

พิธีตักบาตรเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ และบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ณ วัดจอมสวรรค์ ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

ถวายพระพร1.jpg

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ชั้น 1 โถงอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) และ เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถ วัดพระธาตุดอยเล็ง

อาสา 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

คาราวะ1.jpg

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ตักบาตร 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

- เวลา 07.00 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

25-1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

จต0.jpg

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ  กาดสามวัยศาลากลาง จังหวัดแพร่

18.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระธาตุช้างปาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ข่าวทั้งหมด