สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่)

รัฐบาลกำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฏหมายในประเด็นหลัก คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการใช้กลไกของสังคม เพื่อป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จิตอาสา 11.jpg

6 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดสุพรรณ เนื่องในวันจักรี

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ.jpg

การกำหนดเขตโซนนิ่ง (Zoning)

การกำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (zoning) ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558

ภายใต้บังคับตามข้อ 6 กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก

เพิ่มเติม

geccden1.jpg

30 กันยายน 

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายบุญชม  สุวรรณรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 รางวัลระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference : Zoom Meetingโดยมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย

thip3.jpg

26 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่​ ๒๖​ กันยายน​ พ.ศ.​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๐๘.๐๐​ น.​ นางอุทัยทิพย์  บุษบงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่​ ประจำปี​ ๒๕๖๔​ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและน้อมสักการะดวงวิญญาณปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย​ (พระยาศรีสุริยวงศ์)​ สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ณ​ ลานอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่​ (โจ้โก้แม่หล่าย)​ หมู่ที่​ ๕​ ตำบลแม่หล่าย​ อำเภอเมืองแพร่​ จังหวัดแพร

gecc2.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รักษาการในตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นขัย ขึ้นรับมอบ และมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

 

si1.jpg

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่(คบจ) ดำเนินการจัดโครงการ จิตอาสา คบจ.แพร่ ทำความดี  ด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่

ddd3.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รกต.สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีนายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 บ้านปากจั๊วะ หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

 

s296.jpg

วันที่16 สิงหาคม 2564 บ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสามิตพื้นที่แพร่สาขาเด่นชัย 

มอบชุด CPE จำนวน 100 ชุด หมวกตัวหนอน จำนวน 100 ชิ้น

หน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้นและเครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดเย็น จำนวน 80 ขวด แก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  

เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 

csrdc1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่แพร่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้  เครื่องวัดอุณหภูมิ และน้ำดื่ม ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา  2019 (DMHTT) อย่างเคร่งครัด

jtn1.jpg

คบจ.แพร่ เติมรัก แบ่งฝัน ปันสุข สู่น้อง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ คบจ.แพร่ เติมรัก แบ่งฝัน ปันสุข สู่น้อง มอบเครื่องใช้สอย อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

hh1.jpg

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมเป็นวิทยาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยบรรยายในหัวข้อ โรงงานสุรากลั่นชุมชน และกฎหมายเกี่ยวกับสุรากลั่นชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน/วัน

dci2.jpg

18 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น.  นายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รกต.สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเด่นชัย มอบอาหารกลางวันและอาหารว่างแก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเด่นชัย จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการ kick off ฉีดวัคซีน วันที่  18 มิ.ย.64  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย ณ ห้องประชุมเพชรยุพรา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

si2.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมโครงการ อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปันสุขสู่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าล้อพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

co2.jpg

วันที่ 16  เมษายน 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมฯ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมือง สาขาเด่นชัย และบริเวณบ้านพักราชการ 

js1.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2564
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

09.09 น. นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

09.00 น. นายบุญชม  สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย

10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตสาขาเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ม.2 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 

ch1.jpg

31 มีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

ช่วงเช้า นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ช่วงบ่าย นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดพระหลวง ณ ตลาดพระหลวง หมู่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

nn2.jpg

วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหา ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ข่าวทั้งหมด