สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษ์ห้อม1.png

สินค้าประจำจังหวัดแพร่ (OTOP)

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอสินค้าละเรื่องราวของกลุ่มอนุรักษ์ฮ่อมออแกนิค https://www.youtube.com/watch?v=Sxi3zfjDsn0

 

ex_new1.jpeg

กระทรวงการคลังโดยกรมสรระสามิต ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นออกไปอีก 6 เดือน 

     ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศเหลือลิตรละ 0.20 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง   

22062.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมโครงการ " คบจ.แพร่ ส่งเสริม SMEs สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ "

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้เข้าร่วมโครงการ " คบจ.แพร่ ส่งเสริม SMEs สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ " ในกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองแพร่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์เมืองแพร่ วัด ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่พร้อมจะนำเสนอความโดดเด่นของแต่ละสถานที่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง

09061.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่วิทยา อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

03062.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดจึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พิธีเปิด.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่)

รัฐบาลกำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฏหมายในประเด็นหลัก คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และการใช้กลไกของสังคม เพื่อป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จิตอาสา 11.jpg

6 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดสุพรรณ เนื่องในวันจักรี

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ.jpg

การกำหนดเขตโซนนิ่ง (Zoning)

การกำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา (zoning) ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558

ภายใต้บังคับตามข้อ 6 กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก

เพิ่มเติม

geccden1.jpg

30 กันยายน 

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายบุญชม  สุวรรณรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564 รางวัลระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference : Zoom Meetingโดยมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย

thip3.jpg

26 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่​ ๒๖​ กันยายน​ พ.ศ.​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๐๘.๐๐​ น.​ นางอุทัยทิพย์  บุษบงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่​ ประจำปี​ ๒๕๖๔​ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและน้อมสักการะดวงวิญญาณปู่พญาพลและพระยาเมืองไชย​ (พระยาศรีสุริยวงศ์)​ สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ณ​ ลานอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่​ (โจ้โก้แม่หล่าย)​ หมู่ที่​ ๕​ ตำบลแม่หล่าย​ อำเภอเมืองแพร่​ จังหวัดแพร

gecc2.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รักษาการในตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย เป็นตัวแทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นขัย ขึ้นรับมอบ และมีนายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

 

si1.jpg

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่(คบจ) ดำเนินการจัดโครงการ จิตอาสา คบจ.แพร่ ทำความดี  ด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่

ddd3.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รกต.สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีนายกองโทอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 บ้านปากจั๊วะ หมู่ที่ 8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

 

s296.jpg

วันที่16 สิงหาคม 2564 บ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสามิตพื้นที่แพร่สาขาเด่นชัย 

มอบชุด CPE จำนวน 100 ชุด หมวกตัวหนอน จำนวน 100 ชิ้น

หน้ากาก N95 จำนวน 100 ชิ้นและเครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดเย็น จำนวน 80 ขวด แก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  

เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 

csrdc1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่แพร่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้  เครื่องวัดอุณหภูมิ และน้ำดื่ม ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา  2019 (DMHTT) อย่างเคร่งครัด

jtn1.jpg

คบจ.แพร่ เติมรัก แบ่งฝัน ปันสุข สู่น้อง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมโครงการ คบจ.แพร่ เติมรัก แบ่งฝัน ปันสุข สู่น้อง มอบเครื่องใช้สอย อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

hh1.jpg

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมเป็นวิทยาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยบรรยายในหัวข้อ โรงงานสุรากลั่นชุมชน และกฎหมายเกี่ยวกับสุรากลั่นชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน/วัน

dci2.jpg

18 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น.  นายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รกต.สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเด่นชัย มอบอาหารกลางวันและอาหารว่างแก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเด่นชัย จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการ kick off ฉีดวัคซีน วันที่  18 มิ.ย.64  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย ณ ห้องประชุมเพชรยุพรา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

ข่าวทั้งหมด