สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสา 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ตักบาตร 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

- เวลา 07.00 น. นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

25-1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

จต0.jpg

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ  กาดสามวัยศาลากลาง จังหวัดแพร่

18.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระธาตุช้างปาน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

LINE_ALBUM_วันรักต้นไม้_๒๒๑๐๒๑.jpg

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย

232.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

จังหวัดเคลื่อนที่ 23 ก.ย65_๒๒๐๙๒๓_11.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่สาขาเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาขน “ ณ วัดแก่งหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแก่งหลวง ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ รายเดิม(ต่อเนื่อง) และรายใหม่ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การแสดงตัวอย่างสินค้าสุรา และยาสูบ ที่ชำระภาษีถูกต้องและตัวอย่างสินค้าที่มิได้ชำระภาษี รวมถึงการแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิตที่ชำระภาษีถูกต้อง

ตักบาตร.jpg

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- เวลา 07.00 น. นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

- เวลา 09.45 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำห้วยสรอย หมู่ที่ 11 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

- เวลา 16.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ้งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

G5.jpg

ร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2565

นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณโรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานในพิธี

จิต5.jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล

นายเชาวลิต จิตต์จรูญพันธุ์ สรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ รพ.สต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อนุ 2.jpg

ร่วมงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2565

นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมงานสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์สองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ (โจ้โก้แม่หล่าย) หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จ.แพร่   

aaa.png

ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะในรูปแบบ Application ที่ใช้งานในระบบ Smart Phone

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะในรูปแบบ Application ที่ใช้งานในระบบ Smart Phone

วางพานพุ่ม_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกฯ แยกกอเปา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกรฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกฯ แยกกอเปา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

จิตอาสา_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 09.50 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ป่าไม้_1.jpg

สำนักงานสรระสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 07.45 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตักบาตร_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 06.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1657610059090.jpg

ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงตัวในระดับสูง

S__57581636.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกและเข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30น. นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกและเข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ บริเวณข่วงน้ำ คือ เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

S__47726599.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้จัดกิจกรรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี วันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข่าวทั้งหมด