สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

aaa.png

ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะในรูปแบบ Application ที่ใช้งานในระบบ Smart Phone

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะในรูปแบบ Application ที่ใช้งานในระบบ Smart Phone

วางพานพุ่ม_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกฯ แยกกอเปา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกรฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกฯ แยกกอเปา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

จิตอาสา_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 09.50 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ป่าไม้_1.jpg

สำนักงานสรระสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 07.45 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตักบาตร_1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เจ้าหน้าที่สาขาเมืองแพร่และสาขาเด่นชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ดังนี้ เวลา 06.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

1657610059090.jpg

ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึง 20 กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงตัวในระดับสูง

S__57581636.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกและเข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30น. นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกและเข้าร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ บริเวณข่วงน้ำ คือ เทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

S__47726599.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้จัดกิจกรรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี วันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

S__57524248.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาชาวจังหวัดแพร่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 "ฮานอยเกมส์"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00น. นายนรินทร์ ธรรมสถิตวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาชาวจังหวัดแพร่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 "ฮานอยเกมส์" ณ กาดเมกฮิมคือ (บริเวณที่จัดงาน "ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต@กาดเมกฮิมคือ")

13004.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น. นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย หมู่ที่ 5 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 การแสดงตัวอย่างสินค้าสุราและยาสูบ การดูแสตมป์ที่ชำระภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง และแสตมป์บุหรี่ปลอม แนะนำเกี่ยวกับการต่อและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

S03-3.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฟังเทศน์และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30น. นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ ได้เข้าร่วมพิธีฟังเทศน์และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

S02-4.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ เอื้ออรุณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00น. นางมณีรัตน์ เอื้ออรุณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

8166.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นางอุทัยทิพย์ บุษบงทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30น. นางอุทัยทิพย์ บุษบงทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดบ้านธรรมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

5222074.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรา สุขทรพย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00น. นางสาวมยุรา สุขทรัพย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันนารายณ์ประชารัฐพิทักษ์ป่า

347463.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายเชาวลิต จิตต์จรูญพันธุ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านน้ำแรม หมู่ที่ 9 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 การแสดงตัวอย่างสินค้าสุราและยาสูบที่ชำระภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้อง และการให้บริการเครื่องดื่มแก่เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน

รักษ์ห้อม1.png

สินค้าประจำจังหวัดแพร่ (OTOP)

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอสินค้าละเรื่องราวของกลุ่มอนุรักษ์ฮ่อมออแกนิค https://www.youtube.com/watch?v=Sxi3zfjDsn0

 

ex_new1.jpeg

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นออกไปอีก 6 เดือน 

     ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศเหลือลิตรละ 0.20 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง   

22062.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมโครงการ " คบจ.แพร่ ส่งเสริม SMEs สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ "

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้เข้าร่วมโครงการ " คบจ.แพร่ ส่งเสริม SMEs สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ " ในกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองแพร่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์เมืองแพร่ วัด ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่พร้อมจะนำเสนอความโดดเด่นของแต่ละสถานที่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง

09061.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่วิทยา อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

03062.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดจึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข่าวทั้งหมด