สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตนารมณ์เจตจำนงสุจริต

  เรื่อง รายละเอียด 

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ  รายละเอียด

 

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  รายละเอียด

 

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่  รายละเอียด