สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

dci2.jpg

18 มิถุนายน 2564

เวลา 11.00 น.  นายบุญชม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส รกต.สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเด่นชัย มอบอาหารกลางวันและอาหารว่างแก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเด่นชัย จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการ kick off ฉีดวัคซีน วันที่  18 มิ.ย.64  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย ณ ห้องประชุมเพชรยุพรา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

si2.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00น.

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมโครงการ อยู่บ้าน ปลูกหญ้า ปันสุขสู่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าล้อพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

co2.jpg

วันที่ 16  เมษายน 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมฯ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมือง สาขาเด่นชัย และบริเวณบ้านพักราชการ 

js1.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2564
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

09.09 น. นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

09.00 น. นายบุญชม  สุวรรณรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  ณ ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย

10.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตสาขาเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ม.2 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 

ch1.jpg

31 มีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

ช่วงเช้า นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ช่วงบ่าย นายชัย ผุดผ่อง สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดพระหลวง ณ ตลาดพระหลวง หมู่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

nn2.jpg

วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหา ณ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

cs1.jpg

วันที่ 2 มีนาคม 2564

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวันมาตรฐานผีมือแรงงานแห้งชาติ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

ru1.jpg

วันที่ 22 -25 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ศาลาประชาคมกิ่งกาชาดจังหวัดแพร่

dc1.jpg

20 กุมภาพันธ์ 2564

20 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย โดยย้ายที่ทำการใหม่ จากอาคารตรงข้ามตลาดสดเด่นฤดี มายัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เลขที่ 225 หมู่ 5 บ้านห้วยกูด ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

160201.jpg

17 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี โดยทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

170201.jpg

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ที่ว่าการอำเภอสอง และที่ว่าการอำเภอวังชิ้น

sc1.jpg

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “เราชนะ” ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

 

kbj2.jpg

19 มกราคม 2564

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ (คบจ.) จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานยาสูบแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    

mr7.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 17 มกราคม  2564 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

ee2.jpg

วันนี้ วันที่ 7 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
 

 

tt1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมออกตรวจด่านหลักของคณะทำงานตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ให้กำลังใจเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

จุดที่ 1  จุดตรวจหน้า อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่

จุดที่ 2  จุดตรวจนางฟ้า อ.สอง

จุดที่ 3  จุดตรวจหน้า สภ.สะเอียบ  อ.สอง

จุดที่ 4  จุดตรวจแม่กระทิง อ.ร้องกวาง

จุดที่ 5 จุดตรวจชัยยะ แยกร้องเข็ม อ.ร้องกวาง

jk6.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และมอบสุราชุมชนแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

s14121.jpg

18 ธันวาคม 2563

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดแพร่ คบจ. ครั้งที่ 12/2563 และร่วมงาน กาดวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ณ บริเวณวังปลาโป่งศรี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

jj3.jpg

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

ข่าวทั้งหมด