สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ji03 (2).jpg

วันนี้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ 

so5.jpg

21 พ.ย 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

sp2.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 2563

วันที่ 17 พ.ย 2563 นายสมชาย  เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 ณ ตลาดวังปลาโป่งศรี อำเภอบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

i44.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


วันเวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

ph1.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

นายสมชายเปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ถวายผ้ากฐิน ณ วัดปางไฮ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

s03.jpg

จัดอบรมผุ้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทำสุราชุมชน ก่อนต่อใบอนุญาต

จัดอบรมผุ้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทำสุราชุมชน ก่อนต่อใบอนุญาต

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มีผผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาวัดดอนไชย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 95 คน

py3.jpg

พิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ 

p02.jpg

26 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ ร่วมกับสำนักงานยาสาสูบจังหวัดแพร่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกยาสูบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ สถานีใบยาร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

s211021.jpg

21 ตุลาคม 2563

 ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทาบรมราชชนนี 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

พิธีวางพานพุ่ม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศGMS อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

cc3.jpg

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดง ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

เวลา 17.30น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

s03.2.jpg

 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสมชาย  เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          ในการนี้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ โดยดำเนินการตามมาตรการ Social distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

 

25.1.jpg

นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 7 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์

ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่”ผู้พิทักสิทธิ์ “เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 

นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 7 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น และอำเภอร้องกวาง จำนวนผู้ขอทบทวนสิทธิ 536 ราย

30043.jpg

นางมณีรัตน์  เอื้ออรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ มอบสิ่งของบริจาค

30 เมษายน 2563 นางมณีรัตน์  เอื้ออรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนของสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มอบสิ่งของบริจาค ถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม"โครงการ ใจสู้ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน" ของจังหวัดแพร่

p11 (1).jpg

โครงการ "ครัวปันอิ่ม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด- 19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ โดยนายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดกิจกรรม โครงการ  "ครัวปันอิ่ม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด- 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563 #เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 11.30 - 12.30 น. จำนวน 120 กล่อง

📌 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

s24.01.jpg

พื้นที่แพร่ ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

mp05.jpg

11 มกราคม 2563 สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา มอบผ้าห่มกันหนาว

11 มกราคม 2563 สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมมอบผ้าห่ม เสื้อผ้า ขนม ให้กับเด็กๆ และชาวบ้าน  หมู่บ้านแม่พร้าว ตำบลสะเอียบ และหมูบ้านห้วยกาน อำเภอห้วยหม้าย อำเภอสอง

 

jjj.jpg

กิจกรรมสรรพสามิตจิตอาสา
9 กรกฎาคม 2562

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดวาอารามอำเภอเมืองแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ และถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

r05.JPG

ประชุมซักซ้อมกฎ,ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชน

วันที่ 21 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จัดประชุมซักซ้อมกฎ,ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนโดยมีนายอนุรัฐ. ไทยตรง รอง ผวจ.แพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองแพร่

ในการนี้ นายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้ร่วมเป็นเกียรติ์ในพิธีเปิดพร้อมกล่าวทักทายผู้ร่วมประชุมโดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินธุรกิจสุราชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ” ของนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมแจ้งช่องทางการติดต่อกรมสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ การประชุมดังกล่าวมีวิทยากรจาก สตป.,กวข. กรมสรรพสามิต และสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 

s03.jpg

18 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญธรรม เสาวดี สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี โดยทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป บริเวรหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว