สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ru1.jpg

วันที่ 22 -25 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ศาลาประชาคมกิ่งกาชาดจังหวัดแพร่

dc1.jpg

20 กุมภาพันธ์ 2564

20 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย โดยย้ายที่ทำการใหม่ จากอาคารตรงข้ามตลาดสดเด่นฤดี มายัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เลขที่ 225 หมู่ 5 บ้านห้วยกูด ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

160201.jpg

17 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี โดยทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

170201.jpg

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่นไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ที่ว่าการอำเภอสอง และที่ว่าการอำเภอวังชิ้น

sc1.jpg

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “เราชนะ” ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแพร่

 

kbj2.jpg

19 มกราคม 2564

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ (คบจ.) จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานยาสูบแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่    

mr7.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 17 มกราคม  2564 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

ee2.jpg

วันนี้ วันที่ 7 มกราคม 2564

เวลา 08.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
 

 

tt1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ร่วมออกตรวจด่านหลักของคณะทำงานตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ให้กำลังใจเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

จุดที่ 1  จุดตรวจหน้า อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่

จุดที่ 2  จุดตรวจนางฟ้า อ.สอง

จุดที่ 3  จุดตรวจหน้า สภ.สะเอียบ  อ.สอง

จุดที่ 4  จุดตรวจแม่กระทิง อ.ร้องกวาง

จุดที่ 5 จุดตรวจชัยยะ แยกร้องเข็ม อ.ร้องกวาง

jk6.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังเลียง หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และมอบสุราชุมชนแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

s14121.jpg

18 ธันวาคม 2563

นายสมชาย  เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดแพร่ คบจ. ครั้งที่ 12/2563 และร่วมงาน กาดวังปลาโป่งศรี วิถีไตลื้อ ไทล้านนา ภายใต้โครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ ณ บริเวณวังปลาโป่งศรี ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

jj3.jpg

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่เข้าร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

ji03 (2).jpg

วันนี้ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุราชุมชนและการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ 

so5.jpg

21 พ.ย 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

sp2.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 2563

วันที่ 17 พ.ย 2563 นายสมชาย  เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 ณ ตลาดวังปลาโป่งศรี อำเภอบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

i44.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


วันเวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ ณ บริเวณประตูสู่ล้านนา หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

 

ph1.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

นายสมชายเปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ถวายผ้ากฐิน ณ วัดปางไฮ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

s03.jpg

จัดอบรมผุ้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทำสุราชุมชน ก่อนต่อใบอนุญาต

จัดอบรมผุ้ประกอบการสุราชุมชนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการทำสุราชุมชน ก่อนต่อใบอนุญาต

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง มีผผู้เข้าร่วมทั้งหมด 47 คน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาวัดดอนไชย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 95 คน

py3.jpg

พิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสมชาย เปี่ยมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่  และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ 

p02.jpg

26 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ ร่วมกับสำนักงานยาสาสูบจังหวัดแพร่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตเพาะปลูกยาสูบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ สถานีใบยาร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว