วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี

นางสาววันดี โชคคีรี สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดท่ามะปราง จังหวัดพิษณุโลก และปล่อยปลา ณ บริเวณหน้าวัดจันทร์ตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี


  • Birthday1-thumb.jpg
  • Birthday2-thumb.jpg
  • Birthday3-thumb.jpg
  • Birthday4-thumb.jpg
  • Birthday5-thumb.jpg
  • Birthday6-thumb.jpg
  • Birthday7-thumb.jpg