พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก


 • King2-thumb.jpg
 • King3-thumb.jpg
 • King4-thumb.jpg
 • King5-thumb.jpg
 • King6-thumb.jpg
 • King8-thumb.jpg
 • King9-thumb.jpg
 • King10-thumb.jpg
 • King11-thumb.jpg
 • King12-thumb.jpg
 • King13-thumb.jpg