ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

a.jpg
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด Big Cleaning Day และบำรุงรักษาต้นไม้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก : ผู้บันทึกข้อมูล 

a.jpg
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งช่าติ พุทธศักราช 2561
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก : ผู้บันทึกข้อมูล