ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
a.jpg
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด Big Cleaning Day และบำรุงรักษาต้นไม้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก : ผู้บันทึกข้อมูล 

a.jpg
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งช่าติ พุทธศักราช 2561
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก : ผู้บันทึกข้อมูล 

aa.jpg
กิจกรรมการประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล 

a.jpg
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประชาสัมพันธ์ : ผู้บันทึกข้อมูล