กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด Big Cleaning Day และบำรุงรักษาต้นไม้

นางสาววันดี โชคคีรี สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด Big Cleaning Day และบำรุงรักษาต้นไม้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


  • b.jpgc.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg
  • f.jpg
  • g.jpg
  • h.jpg