กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งช่าติ พุทธศักราช 2561

นางสาววันดี โชคคีรี สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpge.jpg
  •