กิจกรรมการประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก

นางสาววันดี โชคคีรี สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


  • bb.jpg
  • cc.jpg
  • dd.jpg
  • ee.jpg
  • ff.jpg
  • gg.jpg
  • hh.jpg