กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางสาววันดี โชคคีรี สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561


  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg