เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

 

ผู้บริหาร

  onedee.jpg
นางสาววันดี โชคคีรี

สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก

 

 

                                                    ฝ่ายอำนวยการ               ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี                ฝ่ายปราบปราม                          ฝ่ายกฎหมาย                     

                                                            NapapornPin copy.jpg             PanngamPin copy.jpg             WisootYoo copy.jpg              WoradejIntasa copy.jpg
                                                    นางนภาพร ปิ่นจินดา              นางพรรณงาม  พินธูรักษ์              นายวิสูตร  อยู่บ้านคอง              นายวรเดช  อินทรทิพย์ 
                                  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ        นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ        นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

       
       

 

 

  

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก

   
dujduan.jpg 
นางดุจเดือน ชมเดช
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก
 
   
   
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวังทอง

 

sampan.jpg
นายสัมพันธ์ มะเฮง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาวังทอง

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์

 
SupachokTone copy.jpg
นายศุภโชค โทนแจ้ง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาวัดโบสถ์
 
   
   

    

 


   

 
   


  

 

   
   
   
  

 

 

   
   
      
 
 

 

 
   

   
 

   

 

 

 
   
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Rg1-footer.jpg