กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2562

เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เวลา 17.30 น. นางกรรณิการ์  ศรีแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง_1.jpg