เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 - 19.30 น. นางกรรณิการ์ ศรีแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหญ้าด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • ปก 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg