เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร 

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่เวลา 08.40 น. - 20.00 น.


 • ช่วงเช้า 1.jpg
 • ช่วงเช้า 2.jpg
 • ช่วงเช้า 3.jpg
 • ช่วงเช้า 4.jpg
 • ช่วงเช้า 5.jpg
 • เที่ยง 1.jpg
 • เที่ยง 2.jpg
 • เที่ยง 3.jpg
 • เย็น 1.jpg
 • เย็น 2.jpg
 • เย็น 3.jpg
 • เย็น 4.jpg