พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และเวลา 09.00 น. - 20.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร


 
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0002.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0003.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0004.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0008.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0010.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0012.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0013.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0014.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0015.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0017.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0018.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0019.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0022.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0023.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0025.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0026.jpg
 • 4 พ.ค.62_๑๙๐๘๑๓_0027.jpg