ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ถาม-ตอบ
  

สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตได้ที่ เพจสรรพสามิตพบประชาชน ทางเฟซบุ๊ค มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบอยู่ค่ะ