เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1  ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร : 0 - 5661 - 1025 

อีเมล์ : pijitr@excise.go.th

ช่องทางติดต่ออื่น :    Facebook : Excise Phichit

  • เพจสรรพสามิตเมืองชาละวัน(ย่อ)2.pngเพจสรรพสามิตพบประชาชน

สายด่วนกรมสรรพสามิต 1713

picture phichit area excise office (ย่อ).jpg