เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาเมืองพิจิตร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวังทรายพูน อำเภอสากเหล็ก และอำเภอวชิรบารมี

muang.jpg

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล อำเภอทับคล้อ อำเภอดงเจริญ และอำเภอบึงนาราง

bangmunnark.jpg

จังหวัดพิจิตร

  • phichit1.jpg