• อ่านรายละเอียด
 

  
CHRพื้นที่พิจิตร.jpg
สำนักงานพื้นที่พิจิตร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ต่อต้าน01.jpg
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำบุญ2.jpg
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

จุดเทียน1.jpg
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล