โครงการเปลี่ยนซากของกลางสุรายาสูบเป็นสารสกัดไล่แมลง

🌿โครงการเปลี่ยนซากของกลางสุรายาสูบเป็นสารสกัดไล่แมลงศัตรูพืช🌿
🌟วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 🌟
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ผลิตสารสกัดไล่แมลงศัตรูพืช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่สนใจ 🎉🎉

 น้ำหมัก5.pngน้ำหมัก4.png