กิจกรรมนำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานมื้อกลางวันที่สำนักงาน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💛🎉สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี จัดกิจกรรมนำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานมื้อกลางวันที่สำนักงาน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง💛

 
ปิ่นโต44.pngปิ่นโต33.png
 
ปิ่นโต22.pngปิ่นโต11.png