กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

 

เคลื่อนที่.pngเคลื่อนที่1.png เคลื่อนที่2.png