วันครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต

 

สนง.สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี นำโดยท่านชัยรัตน์ แซ่ด่าน สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกันทำบุญ ถวายภัตตาหาร ณ วัดชมพูพน ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี