ธงชาติ.jpg
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)
aree : ผู้บันทึกข้อมูล 

น้ำหมัก.png
โครงการเปลี่ยนซากของกลางสุรายาสูบเป็นสารสกัดไล่แมลง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปิ่นโต.png
กิจกรรมนำอาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานมื้อกลางวันที่สำนักงาน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เคลื่อนที่ปก.jpg
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 : ผู้บันทึกข้อมูล