ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1..jpg
วันนี้ 13 ส.ค.64 เวลา 15.00 น. สตป.กรมสรรพสามิตร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ โดยนายฐากร เกิดอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
นายฐากร  เกิดอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
เนื่องด้วยในวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิตครบ 89 ปี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่กรมสรรพสามิตรวมถึงสรรพสามิตและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกันสร้างมาโดยตลอด ดังนี้
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
การยื่นคำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
- : ผู้บันทึกข้อมูล