ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
1.jpg
เนื่องด้วยในวันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมสรรพสามิตครบ 89 ปี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่กรมสรรพสามิตรวมถึงสรรพสามิตและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกันสร้างมาโดยตลอด ดังนี้
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg
การยื่นคำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นตัวแทนกรมสรรพสามิต ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 150 คน
- : ผู้บันทึกข้อมูล 

1..jpg
นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ ต้อนรับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
- : ผู้บันทึกข้อมูล