อ่านรายละเอียด

  

เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

uatucm273090.jpg 
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์    คลิ๊กที่นี่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (ฉบับภาษาไทย)(ฉบับภาษาอังกฤษ)

ปฏิญญาวายุภักษ์    คลิ๊กที่นี่

 

3_vayupak1.jpg