อ่านรายละเอียด

  

    

  

  ศูนย์กลางข้อมูลวัตถุดิบยาเส้นที่คงเหลือ ณ สถานที่ผู้เพาะปลูกของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียด 

 banner-zoning.png

uatucm273090.jpg e-service.jpg    banner-easycheck.png

ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต /สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

ปฏิญญาวายุภักษ์ คลิ๊กที่นี่     วัฒนธรรมองค์กร คลิ๊กที่นี่    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

3_vayupak1.jpg

08.jpg012.2.jpg09.2.jpg07.jpg