อ่านรายละเอียด

  

 

 

ศูนย์กลางข้อมูลวัตถุดิบยาเส้นที่คงเหลือ ณ สถานที่ผู้เพาะปลูกของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียด 

 เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

uatucm273090.jpg 

ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต  ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์

ปฏิญญาวายุภักษ์ คลิ๊กที่นี่     วัฒนธรรมองค์กร คลิ๊กที่นี่    คู่มือมาตรฐานการให้บริการ    ยื่นแบบกรมสรรพสามิต

3_vayupak1.jpg