สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

  เรื่อง
1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะความรู้ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน คลิกอ่านรายละเอียด
2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน  คลิกอ่านรายละเอียด