สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

186577_0 copy.jpg

วันคล้ายวันพระราชสมภพระบาทสามเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสราวุธ นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยนางวลัยภรณ์  ธุวะคำ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองพะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพุุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  89 รูป และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป้นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

186587_0.jpg

ปล่อยแถว กวาดล้างอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นาายสราวุธ นพรัตน์ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา เข้าร่วมปล่อยแถว กวาดล้างอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และลดอุบัติหตุในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณลานหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

151906 copy.jpg

โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงยประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

เอกสารประกอบการอบรม คลิกที่นี่

151757 copy.jpg

โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย คลังจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน  60 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการอบรม  คลิกที่นี่

 

11.jpg

ยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พเยา ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ตามคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"


 •               ามโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมสรรหา คัดเลือกบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพื่อยกย่องให้เป็นบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคลากรต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น                                                         
                        บัดนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์คุณธรรมที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบด้วยคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เพื่อยกย่องให้เป็นบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคลากรต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายดังต่อไปนี้                  
                      1. นายพงษ์ธวัช  ธานี               สรรพสามิตพื้นที่สาขาปง                                                                                                                                           สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง
                      2. นางสาววิภา  ปัญญามูล          นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
                                                                 สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา
                     3. นางสาวน้ำทิพย์  นามวงศ์        เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
                                                                 สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา
                     4. นางอรวรรณ  จันทร์ฟอง          พนักงานประจำสำนักงาน
                                                                 สังกัดฝ่ายอำนวย
                     5. นางสาววรัญญา  ไชยเมือง      พนักงานประจำสำนักงาน
                                                                สังกัดฝ่ายอำนวยการ
                    6. นายอนุรักษ์  โตปินใจ             นิติกร

 •                                                           

 

LINE_ALBUM_โครงการน้ำหมัก_๒๓๐๓๒๙ copy.jpg

โครงการสำนักงานสีเขียว

ตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ได้ให้ความสำคัญในการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย แนวคิดที่มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จึงนำนโยบายของกรมสรรพสามิต ในการส่งเสริมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ในการลดใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน เป็นต้น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา จึงจัดทำโครงการ “สำนักงานสีเขียว” โดยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

140188 copy.jpg

ออกบูธงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2566 

นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีสรรพสามิต และจัดกิจกรรมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกภายในบูธของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา

 

140212 copy.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสว่าง  จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ในวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

LINE_ALBUM_วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช_๒๓ copy.jpg

วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสว่าง  จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ผลพัฒนกุล  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

LINE_ALBUM_ถวายน้ำปานะ 17166_๒๓๐๑๑๘_1 copy.jpg

ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะแด่พระนวกะ จำนวน 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ผลพัฒนกุล  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และนายบุญรัตน์  ทำดี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหารเพล และน้ำปานะแด่พระนวกะ จำนวน 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

 

136132 copy.jpg

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

 

133350 copy.jpg

ตรวจเยี่ยมโรงสุรากลั่นชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย  ผลพัฒนกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ พร้อมทั้งสอบถาม     ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินกิจการ และให้กำลังใจผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา

 

LINE_ALBUM_คณะทำงานตรวจปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาสู_2 copy.jpg

ออกตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น

        วันที่ 22 ธันวาคม 2565  นายสว่าง จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา และเจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  และสำนักงานมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  ออกตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นที่เป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำยาเส้นจากใบยาสูบที่ปลูกและหั่นเอง พร้อมทั้งสำรวจปัญหา และให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีและการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 

 

LINE_ALBUM_ตรวจเยี่ยมสนง_4.สรรพสามิตพื้นที่พะเยาส.jpg

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง

วันที่ 22  ธันวาคม 2565  นายสว่าง จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา สาขาปง  โดยมีนายพงษ์ธวัช ธานี   นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สาขาปง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

132805 copy.jpg

กิจกรรม (Kick Off) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ว และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่  21 ธันวาคม 2565 เวลา  10.00 น. นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย  ผลพัฒนกุล  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมกิจกรรม (Kick Off) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภัยแล้ว และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  ริมกว๊านพะเยา 

 

22.jpg

กาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา

วันที่  21 ธันวาคม 2565 เวลา  7.30 น. นายสว่าง  จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย ผลพัฒนกุล  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ   ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา และภาคเอกชน  โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์   โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในกิจกรรม กาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา ณ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 

 

132655555.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา  15.30 น. นายสว่าง   จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

07.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

วันพุธที่  7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสว่าง จิโน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา มอบหมายให้นายพงษ์ชัย  ผลพัฒนกุล  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมกิจกรรมเจริญพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายบำรุง  สังข์ขาว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

99.jpg

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม  256  นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จจพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบิพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  โดยมีว่าที่ร้อยตรี  ณรงค์  โรจนโสทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

33.jpg

ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา เข้าร่วมประชุม

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณา

หน่วยงานรับผิดชอบ ตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว