สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อสำนักงาน

       ท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาได้โดย

          1.โทรศัพท์  มาได้ที่หมายเลข 054-431513

          2. สาขาเมืองพะเยา 054-431515

          3. สาขาปง 054-497347

 

          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา : payao@excise.go.th

         

        และท่านยังสามารถเข้ามาตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

        https://phayao@excise.go.th

          face.png   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

             หรือติดต่อทางไปรษณีย์มายัง   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 111 ถนนฟากน้ำ  ตำบลแม่ต่ำ อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000

แผนที่.jpg