สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

01.jpg

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เฮินไตลื้อแม่แสงดา
31/1 หมู่ 2 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โทร. 088-267-5101

 

01.jpg

โครงการเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

วันที่  30  กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 

1.jpg

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563

นายอำนาจ  อริยจินดา  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

4.1

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ  อริยจินดา สรรพสามิตพื้นที่พะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 โดยมี นายกมล  เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

8.jpg

โครงการ "น้ำหมักชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช"

        วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา  13.30 น. นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  สมัครการ  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  และคณะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  เข้าร่วมโครงการ “ น้ำหมักชีวภาพขับไล่ศัตรูพืช” ซึ่งมีการสาธิตการนำน้ำหมักชีวภาพผลิตจากของกลางสุรา ยาสูบ ที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว     พ่นไร่เพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กระเจี๊ยบเขียว โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ณ บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่ 8 ตำบลดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร       ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี และคณะ (คบจ.) และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการ...

 

 

2.jpg

"ยินดีต้อนรับผู้อำนวยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5"

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา  13.30 น. นายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยกาสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  5 ได้มาตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โดยมีนางนงลักษณ์  สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา และบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ให้การต้อนรับ

 

1.jpg

"ยินดีต้อนรับท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะ”

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาและพื้นที่สาขาฯ ได้ให้การต้อนรับ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะฯ ที่ไปมอบนโยบาย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรเพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ที่ยังขาดแคลน รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาและได้ตรวจเยี่ยมโรงอุตสาหกรรมสุราชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาอีกด้วย

3.jpg

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี และกิจกรรม CSR

เนื่องในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ได้เชิญชวนประชาชนและบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป  และร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาจังหวัดพะเยา ให้น่าอยู่ คูคลองใส สะอาด หน้าบ้าน หน้ามอง"

11 copy.jpg

วันสถานปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ได้มอบอุปกรณ์การเรียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถานปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2561

848255 copy.jpg

งานฉลองการยกระดับจุดย่อยปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่  18 ธันวาคม 2561 นางนงลักษณ์  สมัครการ  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมเปิดงานฉลองการยกระดับจุดย่อยปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

IMG_9189.1

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

นายปัณณทัต ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา และพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ รวมถึงโรงงานสุรากลั่นชุมชน ระหว่างวันที่  26-27 มีนาคม 2561 

8881.1.jpg

นางจินตนา  ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่พะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม

 

 นางจินตนา  ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่พะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำ
2. พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา
3.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา

555.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

555.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ 

 พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมพิธีและกิจกรรมของจังหวัดพะเยา ดังนี้

1.พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2.กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยใจ ณ ลานข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3.พิธีปล่อยและระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ณ ลานข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

      

 

1.1.jpg

นางจินตนา  ดิษเย็น  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมพิธีบำเพ็ยกุลศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่  31 ตุลาคม  2559  ณ วัดศรีโคมคำ  พระอารามหลวง  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี

1..jpg

วันปิยมหาราช

นางจินตนา  ดิษเย็น  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช  ในวันอาทิตย์ ที่  23  ตุลาคม  2559  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา 
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี

1.jpg

กิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

นางจินตนา  ดิษเย็น  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา  ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทราภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่  21 ตุลาคม  2559  ณ ลานข่วงวัฒนธรรม  ริมกว๊านพะเยา  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี

1.1.jpg

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 นางจินตนา  ดิษเย็น  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในวันที่  21 ตุลาคม  2559  ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว