วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

สรรพสามิตพื้นที่พัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


  • 1ธงชาติ.jpg
  • 2ธงชาติ.jpg
  • 3ธงชาติ.jpg
  • 4ธงชาติ.jpg
  • 5ธงชาติ.jpg
  • 6ธงชาติ.jpg
  • 7ธงชาติ.jpg
  • 8ธงชาติ.jpg
  • 9ธงชาติ.jpg
  •