การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ในนามกระทรวงการคลังร่วมวิ่งในขบวนแห่ไฟพระฤทธิ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกม์) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “ เสกักเกมส์” โดยเคลื่อนขบวนวิ่งฯ จากสี่แยกช่องโก จุดส่งมอบสี่แยกสะพานพร้าว


 • 113.jpg
 •  
 • 223.jpg
 •  
 • 333.jpg
 •  
 • 443.jpg
 •  
 • 553.jpg
 •  
 • 663.jpg
 •  
 • 773.jpg
 •  
 • 883.jpg
 •  
 • 993.jpg