โครงการสรรพสามิตแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง นำโดยนายชนะ  ณ ถลาง

พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง จัดโครงการสรรพสามิตแบ่งปันน้ำใจ ศู้ภัยโควิด-19 

บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับโรงพยาบาลสนาม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


1864.jpg

  • 2864.jpg
  • 3864.jpg
  • 4864.jpg
  • 5864.jpg
  •