สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด(แอลกอฮอล์)

โดยนายกู้เกียรติ  วงกระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานมอบให้นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

และเเจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ 11 อำเภอของจังหวัดพัทลุง


  • สสจ1.jpg
  • สสจ2.jpg
  • สสจ3.jpg
  • สสจ4.jpg
  • สสจ5.jpg
  • สสจ6.jpg