มาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นางสาวจงกลนี  บัวทอง  สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรับรางวัล

มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

1) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง  สาขาเมืองพัทลุง ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทมีอาคารสำนักงานของตนเองและมี Smart Office

2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง  สาขาตะโหมด  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทไม่มีอาคารสำนักงานของตนเองและไม่มี Smart Office

3) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย ประเภทมีอาคารสำนักงานของตนเอง


  • บ้านสวยภาค1.jpg
  •  
  • บ้านสวยภาค5.jpg