ศูนย์ราชการสะดวก GECC

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง  สาขาเมืองพัทลุง ได้รับมอบโล่ห์และตรารรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก ปี  พ.ศ. 2561

 


  • gecc 1.jpg
  • gecc 2.jpg
  • gecc 3.jpg
  • gecc 4.jpg
  • gecc 5.jpg
  • sum GECC.jpg