โครงการบ้านสวยเมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นางสาวจงกลนี  บัวทอง สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง มอบหมายให้นายธงชัย  แย้มยิ้ม หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ

โครงการบ้านสวยเมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สถานที่ทำงานสะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน)


  • บ้านสวย2.jpg
  • บ้านสวย3.jpg
  • บ้านสวย4.jpg
  • บ้านสวย5.jpg
  • บ้านสวย7.jpg
  • sum บ้านสวย6.jpg
  • sum บ้านสวย1.jpg
  • sum บ้านสวย2.jpg
  • sum บ้านสวย3.jpg
  • sum บ้านสวย5.jpg