ผลและเป้าหมายการปราบปราม

สรุปผลการปราบปราม

       สรุปผลการปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2564

     สรุปผลการปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2563

     สรุปผลการปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2562

     สรุปผลการปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2561

     สรุปผลการปราบปรามประจำปีงบประมาณ 2560