แนวทางดำเนินการกรณีพักใช้/เพิกถอนการขอใบอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน

แนวทางดำเนินการกรณีพักใช้/เพิกถอนการขอใบอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน