รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

งวดที่ 12 กันยายน 2565 

งวดที่ 11 สิงหาคม 2565 (13/09/66)

งวดที่ 10 กรกฎาคม 2566 (11/08/66)

งวดที่ 9 มิถุนายน 2566 (11/08/66)

งวดที่ 8 พฤษภาคม 2566 (11/08/66)

งวดที่ 7 เมษายน 2566 (11/08/66)

งวดที่ 6 มีนาคม 2566 (12/04/66)

งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 (12/04/66)

งวดที่ 4 มกราคม 2566 (12/04/66)

งวดที่ 3 ธันวาคม 2565 (12/01/66)

งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (12/011/65)

งวดที่ 1 ตุลาคม 2565 (12/011/65)