รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

  

งวดที่ 3 ธันวาคม 2565 (12/011/66)

งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (12/011/66)

งวดที่ 1 ตุลาคม 2565 (12/011/66)