งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566

งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ( 13 มีนาคม 2566 )

งวดที่ 4 มกราคม 2566 ( 14 กุมภาพันธ์ 2566 )

งวดที่ 3 ธันวาคม 2565 ( 12 มกราคม 2566 )

งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ( 14 ธันวาคม 2565 )

งวดที่ 1 ตุลาคม 2565 ( 8 พฤศจิกายน 2565 )