ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

 

งวดที่ 12 กันยายน 2565 (19/10/2565)

งวดที่ 11 สิงหาคม 2565 (19/10/2565)

งวดที่ 10 กรกฎาคม 2565 (8/7/2565)

งวดที่ 9 มิถุนายน 2565 (8/7/2565)

งวดที่ 8 พฤษภาคม 2565 (14/6/2565)

งวดที่ 7 เมษายน 2565 (10/5/2565)

งวดที่ 6 มีนาคม 2565 (10/5/2565)

งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 (8/3/2565)

งวดที่ 4 มกราคม 2565 (12/1/2565) 

งวดที่ 3 ธันวาคม 2564 (12/1/2565)

งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (12/1/2565)

งวดที่ 1 ตุลาคม 2564 (12/1/2565)