ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

งวดที่ 12 กันยายน 2564 (12/10/2564)

งวดที่ 11 สิงหาคม 2564 (14/09/2564)

งวดที่ 10 กรกฎาคม 2564 (13/08/2564)

งวดที่ 9 มิถุนายน 2564 (13/07/2564)

งวดที่ 8 พฤษภาคม 2564 (11/06/2564)

งวดที่ 7 เมษายน 2564 (11/06/2564)

งวดที่ 6 มีนาคม 2564 (27/04/2564)

งวดที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (12/03/2564)

งวดที่ 4 มกราคม 2564 (11/02/2564)

งวดที่ 3 ธันวาคม 2563 (11/02/2564)

งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (14/12/2563)

งวดที่ 1 ตุลาคม 2563 (14/12/2563)