ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ง 12 กันยายน 2563 (15/10/63)

ง 11 สิงหาคม 2563 (12/10/63)

ง 10 กรกฎาคม 2563 (13/08/63)

ง 9 มิถุนายน 2563 (09/07/63)

ง 8 พฤษภาคม 2563 (11/06/63)

ง 7 เมษายน 2563  (13/05/63)

ง 6 มีนาคม 2563 (07/04/63)

ง 5 กุมภาพันธ์ 2563 (07/04/63)

ง 4 มกราคม 2563 (13/01/63)

ง 3 ธันวาคม 2562 (13/01/63)

ง 2 พฤศจิกายน 2562 (12/12/62)

ง 1 ตุลาคม 2562 (12/11/62)