ข้อปฏิบัติของโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงขอเผยแพร่เอกสารข้อปฏิบัติของโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560       คลิกที่นี่

หรือดาวน์โหลด จาก QR Code ข้างล่างนี้

 

  • QR Codeข้อควรปฎิบัติของโรงงานสุรา.jpg