ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ง12 กันยายน 2562

ง11 สิงหาคม 2562

ง10 กรกฎาคม 2562

ง9 มิถุนายน 2562

ง8 พฤษภาคม 2562

ง7 เมษายน 2562

ง6 มีนาคม 2562

ง5 กุมภาพันธ์ 2562

ง4 มกราคม 2562

ง3 ธันวาคม 2561

ง2 พฤศจิกายน 2561

ง1 ตุลาคม 2561