ประชาชน/ผู้เสียภาษี > เกี่ยวกับจังหวัด

  

จังหวัดพัทลุง 

 

คำขวัญประจำจังหวัด

"เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน"

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.phatthalung.go.th